هوای تهران در شرایط ناسالم/ آلودگی دمای شهر را افزایش داد

شاخص آلودگی هوای تهران تا این لحظه ۱۵۳ اعلام شده است و شاخص بالای ۱۵۰ به معنی هشدار است.
 آلودگی هوا، دمای شهر را نیز افزایش داده است. دمای پایتخت امروز تا ۱۴ درجه بالای صفر افزایش یافته و روز گرمی را رقم می‌زند. امروز، آسمان تهران تنها غبارآلود خواهد بود.

شاخص آلودگی هوای تهران تا این لحظه ۱۵۳ اعلام شده است و بالای ۱۵۰ به معنی هشدار است.

حد نرمال شاخص ۱۰۰ است.

 

فارس