تداوم آلودگی هوا در تهران
هوای تهران، امروز آلوده تر از دیروز است

هوای کلان شهر تهران از دیروز آلوده‌تر و شاخص آلودگی آن ۱۶۳ شده است.
 شاخص آلودگی هوای تهران 163 است و در شرایط ناسالم است. این در حالی است که شاخص آلودگی هوا دیروز 151بوده است.

شاخص آلودگی هوا بر اساس استاندارد باید 100 باشد.

 

فارس