تصاویر صفحه روزنامه‌های یکشنبه ۳ دی

تصاویر صفحات نخست روزنامه‌های کشور امروز یکشنبه 3 دی به‌شرح زیر منتشر می‌شود.