واکنش توئیتری روحانی به تجمعات خیابانی

 روحانی در توئیتر خود نوشت: انتقاد و اعتراض حق مردم است ولی شیوه آن باید به حل مشکلات کشور و بهبود زندگی مردم منجر شود. تخریب اموال عمومی و بهم زدن نظم اجتماعی مورد قبول هیچکس نیست.

 

مشرق