صبح امروز برگزار شد
راهپیمایی مردم ارومیه در محکومیت اغتشاشات اخیر

صبح امروز راهپیمایی باشکوه مردم ارومیه در محکومیت اغتشاشات اخیر برگزار شد.
مردم ارومیه همگام با مناطق مختلف کشورمان در راهپیمایی محکومیت آشوب و اغتشاشات اخیر شرکت کرده و به این ترتیب از اقدامات هنجارشکنان اعلام انزجار کردند.

آحاد مردم با سر دادن شعارهای ضداستکباری «مرگ بر صهیونیسم»، «مرگ بر آمریکا» در این آئین شرکت کردند.

 

 

فارس