در جدیدترین شماره «طنین اندیشه» مطرح شد
«کاپیتولاسیون فرهنگی» چیست؟

سازمان بسیج جامعه زنان کشور در شماره 29 فصلنامه تحلیلی، سیاسی، اجتماعی «طنین اندیشه»، به موضوعاتی با محوریت شرح و بسط معاهدات و قراردادهای بین المللی پرداخته است.

اگر موضوعات مهم کشور در حوزه تعلیم و تربیت و زنان را در سال 96 مورد بررسی قرار دهیم، بی اغراق نخواهد بود که بگوییم، قراردادهای مختلف و متنوع بین المللی یکی از مهمترین مسائل در این حوزه است.

بر همین اساس، مدیریت بررسی و تحلیل سازمان بسیج جامعه زنان کشور در شماره 29 فصلنامه تحلیلی، سیاسی، اجتماعی «طنین اندیشه» به بررسی چیستی معاهدات و قراردادهای بین المللی و تاثیر آن بر موضوعات زنان و نیز تعلیم و تربیت پرداخته است.

در این شماره در خصوص چیستی «توسعه پایدار»، تهدیدات اجرای این سند و نیز فواید اجرای آن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در خصوص چیستی «سند 2030» و نظر علما درباره این سند بحث شده است، در کنار این مطالب، یادداشتی در مورد وضعیت زن و خانواده در صورت پذیرش اسناد بین المللی منتشر شده است و مطالب دیگر با نام اجرای قراردادی دیگر با پیامد خود تحریمی به موضوع قرارداد FATF پرداخته شده است.

در بخشی از سخن پایانی این فصلنامه 50 صفحه ای، آمده است: آنچه که از تحلیل اسناد بین المللی، به دست می آید، ظاهری آراسته به الفاظ عامه پسند ولی در باطن ، توام با سیاست های ضد انسانی و استعماری نوین می باشد... حداقلی ترین برداشت از قرآن کریم نسبت به کفار، بدبینی به آنان و اسناد طراحی شده توسط آنان می باشد. اسنادی که تقریبا در همه حوزه های حیات بشری از جمله محیط زیست و کشاورزی، اقتصاد، آموزش، مسائل زنان و خانواده و ... برای بشریت برنامه ریزی بلند مدت انجام داده اند.

 «کاپیتولاسیون فرهنگی»، شماره 29 فصلنامه تحلیلی، سیاسی، اجتماعی«طنین اندیشه» است که سازمان بسیج جامعه زنان کشور در اسفندماه 1396 منتشر کرد و علاقمندان برای دریافت آن می توانند بر روی عکس زیر کلیک کنند.

 

خبرگزاری بسیج