لوح فشرده اشتباهات خواص

لوح فشرده اشتباهات خواص

  

 

این لوح فشرده شامل سخرانی حجت الاسلام و المسلمین علی سعیدی در رابطه با اشتباهات خواص در عصر نبوی و علوی و عصر امام و رهبری می باشد که معاونت تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی- مرکز آموزش مجازی به جمع آوری این سخرانی ها پرداخته است.

 

 جهت دریافت سخرانی ها فایل زیر را دانلود نمائید

 

 

 جهت دریافت کاورو لیبللوح فشرده فایل زیر را دانلود نمائید