موسسه آمریکایی:
آمریکا و ناتو در زمینه نگهداری تسلیحات هسته‌ای در کشورهای جهان تجدید‌نظر کنند
یک موسسه آمریکایی ضمن پرداختن به مسایل مربوط به امنیت جهانی، لزوم وجود تسلیحات آمریکایی در کشورهای مختلف جهان را زیر سوال برد...

هادی نیوز: در گزارش نهاد «ابتکار عمل در زمینه تهدید هسته‌ای» (NTI) که روز گذشته منتشر شده به ایجاد یک جامعه امن و هزینه‌های سیاسی وضعیت هسته‌ای کشورهای عضو ناتو اشاره شده است.

در این گزارش به خطرهای امنیتی، اعتبار و هزینه‌های مالی و سیاسی سازمان پیمان‌آتلانتیک شمالی (ناتو) پرداخته شده است که استقرار تسلیحات هسته‌ای آمریکایی در اروپا را هم شامل می‌شود.

بر طبق این گزارش، از سران آمریکا و ناتو خواسته شده است که در زمینه نگهداری تسلیحات هسته‌ای در چندین سایت در کشورهای مختلف جهان تجدید‌نظر کنند و این اقدام را با توجه به تهدید‌ها و تشدید هزینه‌ها و از همه مهمتر اینکه آیا این تسلیحات همچنان عناصر مورد نیاز ناتو در زمینه سیاست‌های دفاعی هستند یا خیر، صورت دهند.

نگارندگان این گزارش بر این باورند که امنیت ناتو نیازمند نظارت و رویکرد جدید برای بازدارندگی و دفاع از طریق منشور کاهش خطر استفاده از (تسلیحات) هسته ای است و انتقال تسلیحات آمریکا به اروپا، خطر حوادث و یا تروریسم فاجعه‌بار را افزایش می‌دهد. به همین دلیل باید دید که آیا این تسلیحات در راستای بازدارندگی نظامی و اطمینان سیاسی موثر هستند.

این نهاد در سال 2001 به وسیله «سام نان» سناتور آمریکایی و فردی به نام «تد تورنر» در راستای حفظ محیط‌ زیست و برابری شرایط زندگی و آینده نسل‌ها تاسیس شد و تلاش می‌شود که از حملات فاجعه‌بار و انواع تسلیحات کشتارجمعی جلوگیری شود.

فارس