آماج نفوذ، عمدتا نخبگان، تصمیم گیران و تصمیم سازان هستند.

بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با  فرماندهان گردانهای بسیج در باره نفوز

-----------------------------------------------------------------------------------------