۱۴۰۰/۰۳/۲۴ - ۲۰:۵۹
مقام معظم رهبری: در انتخاب بایستی دقت کرد.
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ - ۰۹:۰۹
مقام معظم رهبری: مهم‌ترین و موثرترین مدیریت کشور، ریاست جمهوری است.
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ - ۰۷:۴۰
مقام معظم رهبری: انتخابات پر شور برای کشور از همه جهت مهم است.
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ - ۰۲:۴۵
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ - ۰۹:۴۵
موشن گرافیک
اختیارات رییس جمهور در ایران
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ - ۰۹:۳۶
موشن گرافیک
انتخاب اصلح یک انتخاب الهی است
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ - ۱۹:۴۷
نحوه‌ نظارت بر انتخابات در ایران و سایر کشورها چگونه است؟
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ - ۱۹:۲۱
انتخابات و راهکارهای افزایش مشارکت عمومی مردم
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ - ۱۹:۱۳
دکتر قاسم حبیب زاده
...

صفحات

image