این مطلب ۲۰۴ بار خوانده شده

غدیر ۹۷

قسمت اول مقدمه  

 

قسمت دوم (بیانات حضرت امام در مورد عید قربان و غدیر)

قسمت سوم (دهه امامت و ولایت)  

 

 قسمت چهارم (بیانات امام خامنه ای در مورد عید قربان)    

 

 قسمت پنجم (استاد عالی آموزه های امامت و ولایت) 

 

 قسمت ششم (استاد عالی شرح زیارت جامعه کبیره)  

 

قسمت هفتم (استاد عالی مساله امامت و ولایت)

 

 قسمت هشتم (استاد عالی ولایتمداری)

 

 قسمت نهم (آیت الله حسینی قزوینی پاسخ به شبهات امام و ولایت ۱)

 

قسمت دهم  (آیت الله حسینی قزوینی پاسخ به شبهات امام و ولایت ۲)

 

 قسمت یازدهم (آیت الله حسینی قزوینی پاسخ به شبهات امام و ولایت ۳)

 

 قسمت دوازدهم (آیت الله حسینی قزوینی پاسخ به شبهات امام و ولایت ۴)

 

 قسمت سیزدهم (آیت الله سید احمد خاتمی ولایتمداری)

 

 قسمت چهاردهم (آیت الله مظاهری شرح آیات ولایت)

 

 قسمت پانزدهم (آیت الله ناصری دولت آبادی امام شناسی)

 

 قسمت شانزدهم (حجت الاسلام صدیقی امامت و ولایت)

 

 قسمت هفدهم (سخنرانی شهید بهشتی در مورد عید غدیر)

 

 قسمت هجدهم (شهید بهشتی ولایت و رهبری)

 

 

image