این مطلب ۸۵۶ بار خوانده شده

شهید تندگویان چگونه ربوده شد؟

هادي نيوز: شهید محمدجواد تندگویان چندین بار با وجود وضعیت خطرناک منطقه خوزستان به این استان سفر کرده بود تا شرایط آن منطقه را بررسی کند اما درآخرین سفرخود درتاریخ ۱۳۵۹/۸/۱۲ توسط نیروهای مزدور عراقی ربوده شد.

image