این مطلب ۷۱۳ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره۱۱

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

يازدهمين شماره این نشریه در سال ۹۸ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۲۵۳۷ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره ۸

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

هشتمين شماره این نشریه در سال ۹۸ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۲۴۷۲ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره ۵

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

پنجمين شماره این نشریه در سال ۹۸ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۴۹۷۱ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره ۴

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

 چهارمين شماره این نشریه در سال ۹۸ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۲۰۴۱ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره ۳

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

 سومين شماره این نشریه در سال ۹۸ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۱۰۲۰ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره ۲

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

 دومين شماره این نشریه در سال ۹۸ را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۱۲۹۶ بار خوانده شده

نشريه هدايت/ شماره ۱

 نشریه «هدایت» با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

 شماره يک  این نشریه را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۷۵۳ بار خوانده شده

پيش شماره نشريه هدايت

 نشریه «هدایت»

با رویکرد جدید، ویژه هادیان، سخنوران و مربیان تربیتی جهت بهره برداری در نشست های بصیرتی در این پايگاه اطلاع رساني بارگذاری مي شود.

 

پیش شماره این نشریه را اينجا دانلود و مشاهده نماييد.

این مطلب ۶۱۱ بار خوانده شده

هدايت شماره ۱۸

عنوان  : «مطالبه گری مردمی و نقش آن در تحقق اهداف انقلاب اسلامی»

 

جهت مشاهده و دانلود فايل گاهنامه اينجا کليک کنيد.

این مطلب ۹۰۱ بار خوانده شده

هدايت شماره ۱۵

عنوان  : ۹دي؛ در مسير انقلاب

 

جهت مشاهده و دانلود فايل گاهنامه اينجا کليک کنيد.

صفحات

image