این مطلب ۱۳۷۷ بار خوانده شده

در کویر ماهی صید کنیم

هادی نیوز:  پرورش ماهی در داخل منابع آب کشاورزی یکی از فعالیت‌های اقتصادی جدیدی است که در کشور شکل‌گرفته و به دلیل کمبود منابع آبی مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.

پرورش ماهی یک روش برای بهره‌وری بیشتر منابع آب به شمار می‌رود، چراکه پرورش ماهی در این منابع به‌صورت دو منظوره بوده و هیچ‌گونه مصرف آبی به همراه ندارد.

در خراسان جنوبی، ۷۰ باب استخر پرورش ماهی قزل آلا، ۶۵۰ استخر ماهی گرم آبی، ۱۰ واحد صنعتی تولید ماهی زینتی و ۲۳ واحد خانگی تولید ماهی زینتی فعال است.

image