این مطلب ۳۹۳ بار خوانده شده

پرسمان ۱۹

این مطلب ۸۰۴ بار خوانده شده

پرسمان ۱۸

این مطلب ۹۰۳ بار خوانده شده

پرسمان ۱۷

این مطلب ۱۰۲۵ بار خوانده شده

پرسمان ۱۵

 پاسخ

هرچند مشکلات اقتصادی جامعه ظاهر مهیبی پیدا کرده است و رجزخوانی های تروریست های اقتصادی، برخی مسئولان این حوزه را دچار اختلال محاسباتی نموده، اما صاحب‌نظران واقع‌بین معتقدند ظرفیت‌های داخلی چنان گسترده است که با چند حرکت مدیریتی می توان بخش زیادی از مشکلات فعلی را برطرف نمود.

این مطلب ۳۵۳ بار خوانده شده

پرسمان ۱۶

این مطلب ۶۴۸ بار خوانده شده

پرسمان ۱۳

این مطلب ۳۵۱ بار خوانده شده

پرسمان ۱۲

این مطلب ۴۰۹ بار خوانده شده

پرسمان ۱۱

این مطلب ۳۸۹ بار خوانده شده

پرسمان ۹

پاسخ کوتاه:

این مطلب ۲۹۹ بار خوانده شده

پرسمان ۸

کارشناس میثم مهرپور

بشنوید

صفحات

image