این مطلب ۱۳۶ بار خوانده شده

پرسمان ۱۹

این مطلب ۲۲۳ بار خوانده شده

پرسمان ۱۸

این مطلب ۲۰۲ بار خوانده شده

پرسمان ۱۷

این مطلب ۳۱۵ بار خوانده شده

پرسمان ۱۵

 پاسخ

هرچند مشکلات اقتصادی جامعه ظاهر مهیبی پیدا کرده است و رجزخوانی های تروریست های اقتصادی، برخی مسئولان این حوزه را دچار اختلال محاسباتی نموده، اما صاحب‌نظران واقع‌بین معتقدند ظرفیت‌های داخلی چنان گسترده است که با چند حرکت مدیریتی می توان بخش زیادی از مشکلات فعلی را برطرف نمود.

این مطلب ۹۳ بار خوانده شده

پرسمان ۱۶

این مطلب ۱۷۰ بار خوانده شده

پرسمان ۱۳

این مطلب ۱۱۱ بار خوانده شده

پرسمان ۱۲

این مطلب ۱۵۶ بار خوانده شده

پرسمان ۱۱

این مطلب ۹۲ بار خوانده شده

پرسمان ۹

پاسخ کوتاه:

این مطلب ۸۳ بار خوانده شده

پرسمان ۸

کارشناس میثم مهرپور

بشنوید

صفحات

image