این مطلب ۳۰ بار خوانده شده

اعترافات دشمن

 در لابه لای اخبار و رویدادهای پرشتاب گاهی نکات مهمی هست که آنگونه که باید و شاید مورد توجه قرار نمی گیرند و بسادگی و با سرعت از کنار آنها عبور می کنیم.لذا لازم است گاهی درنگ کنیم و به این نکات با دقت بیشتری توجه نماییم.

از جمله این موارد اعترافاتی است که در سخنان و مواضع دشمنان وجود دارد که کم هم نیست ولی خیلی عادی با آنها مواجه می شویم. این یادداشت به دو مورد از این اعترافات که در همین روزهای اخیر مطرح شده و مشتی از خروار است توجهی دوباره دارد.

image