این مطلب ۱۴۸ بار خوانده شده

کرونا فرصتی برای جهش تولید

تشخیص اولویت ها و تمرکز بر آنها خصوصا" وقتی مشکلات، متعدد و پیچیده می شوند از دشوارترین و در عین حال مهمترین کارهاست. 

در مقام تصمیم گیری و به نوعی سیاستگذاری، عوامل متعددی مانند تعدد و تنوع مسائل و مشکلات، هیجانات سیاسی و اجتماعی، عملیات روانی دشمن و عدم اشراف به مسائل ممکن است دخالت و تشخیص اولویت ها را به انحراف بکشاند.

این مطلب ۱۱۸ بار خوانده شده

اعترافات دشمن

 در لابه لای اخبار و رویدادهای پرشتاب گاهی نکات مهمی هست که آنگونه که باید و شاید مورد توجه قرار نمی گیرند و بسادگی و با سرعت از کنار آنها عبور می کنیم.لذا لازم است گاهی درنگ کنیم و به این نکات با دقت بیشتری توجه نماییم.

از جمله این موارد اعترافاتی است که در سخنان و مواضع دشمنان وجود دارد که کم هم نیست ولی خیلی عادی با آنها مواجه می شویم. این یادداشت به دو مورد از این اعترافات که در همین روزهای اخیر مطرح شده و مشتی از خروار است توجهی دوباره دارد.

image