این مطلب ۱۰۷ بار خوانده شده

وضعیت بد اقتصادی ؛ نتیجه انقلابی‌گری یا سازش‌؟

منطق متناقض آقای روحانی از جمله عوامل پارادوکس سیاسی و اقتصادی در شرایط کنونی کشور است.

image