این مطلب ۴۴ بار خوانده شده

‌ تحقیر شیطان و نظام سلطه در خاکریز ۱۳ آبان

در فرهنگ انقلابی ملت ایران، ۱۳ آبان روز استکبارستیزی و مبارزه با زیاده‌خواهی و زورگویی شیطان بزرگ امریکا و روز تحقیر نظام سلطه است. در واقع ۱۳ آبان صرفاً یادآور سه واقعه تاریخی و روز مبارزه با امریکا نیست؛ بلکه یک خاکریز تمام عیار جنگی است؛ خاکریزی که یک سوی آن، تفکر و خوی شیطانی استعمارگری، استثمارگری و استکبارورزی و سوی دیگر آن تفکر متعالی و انسانی استکبارستیزی، ظلم ستیزی و مبارزه با استحمار و استثمار است. 

این مطلب ۴۸ بار خوانده شده

استیصال آمریکا در موج سوم براندازی

روزنامه «جوان» در یادداشتی از «سیدعبدالله متولیان» نوشت:

این مطلب ۲۲ بار خوانده شده

کلاه سیدضیا از اولویت‌های اصلی غافل‌مان نکند

«سیدعبدالله متولیان» در روزنامه «جوان» نوشت:

image

image