۱۳۹۷/۰۹/۲۵ - ۰۹:۴۷
محمدرضا هادیلو
انتقال آب خزر به هیچ عنوان مبنای کارشناسی ندارد زیرا خزر یک دریاچه بسته است و هرگونه دستکاری در آن تبعات جبران ناپذیری برای محیط‌ زیست به همراه دارد

image