۱۴۰۰/۱۰/۱۳ - ۰۴:۱۵
مقام معظم رهبری: جهاد سردار شهید قاسم سلیمانی جهاد بزرگی بود و خداوند نیز شهادت اورا شهادت بزرگی قرار داد. حاج قاسم باید همینجور به شهادت میرسید. خوشا به حال حاج قاسم که به آرزویش رسید. او شوق شهادت داشت و برای آن اشک می ریخت و داغدار رفقای شهیدش بود.۱۳۹۸/۱۰/۱۳
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ - ۱۰:۳۲
گاهنامه سخن هادی
...
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ - ۱۱:۳۵
گاهنامه
ویژه هادیان و مسئولان سیاسی _ پاییز ۱۳۹۸
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ - ۱۰:۵۷
گاهنامه
ویژه هادیان و مسئولان سیاسی _ زمستان ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ - ۱۷:۳۰
گاهنامه سياسي
ويژه هاديان و مسئولان سياسي -پاييز ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ - ۱۷:۲۸
گاهنامه سياسي
ويژه هاديان و مسئولان سياسي -خرداد ماه ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۱/۱۱ - ۱۷:۲۱
گاهنامه سياسي
ويژه هاديان و مسئولان سياسي -فروردين ماه ۱۳۹۷
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ - ۱۴:۲۱
گاهنامه سیاسی
ويژه هاديان و مسئولان سياسي - مهر ۱۳۹۵
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ - ۱۴:۱۹
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ - ۱۴:۱۶
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ - ۱۴:۱۶
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ - ۱۴:۱۵
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ - ۱۴:۱۳

صفحات

image