این مطلب ۸۱۱ بار خوانده شده
کاریکاتور

نتیجه اعتماد به آمریکا

کاریکاتوریست عباس گودرزی

سالروز کودتای ۲۸ مرداد
رهبر انقلاب: مصدق به آمریکا اعتماد کرد کتکش را هم خورد

image