پرسش و پاسخ هاي (ثامن)

پرسمان 4

چرا مجلس در تراز مجلس انقلابی برخورد نمی کند؟

 پاسخ:

الف)  مجلس با قریب به ۲۹۰ نماینده برآیند نظرات و عملکردهای متفاوتی است و برخی رسانه های خاص قبل از تشکیل مجلس جدید از هیچ تخریبی علیه آن فروگذار نکردند، لذا طبیعی است از هر اظهارنظری از سوی هر نماینده‌ای، بهانه ای برای تخریب مجلس جدید استفاده نمایند.

ب)   از آنجا که نمایندگان مجلس از فرآیندهای حزبی بالا نیامده و بیشتر بر اساس سابقه و شخصیت خود و البته تایید جریان‌های سیاسی به کرسی مجلس رسیدند، ممکن است افرادی پیدا شوند که چندان از اولویت‌های اکثریت انقلابی مجلس پیروی نکنند.

ج)   برعکس تبلیغات منفی، مجلس در ۱۰۰ روز اول خود اقدامات اساسی مانند طرح مالیات بر خانه‌های خالی، طرح حمایت معیشتی مردم، طرح قیر رایگان برای توسعه مناطق محروم، مقابله با انحصار طلبی  حقوقی ها در بورس، طرح خرید تضمینی گندم و مهمتر از همه افزایش نظارت‌های میدانی را در دستور کار قرار داده است.

د)  یکی از اهرم‌های مجلس استیضاح وزرای کم‌تحرک است، اما شرایط حقوقی کابینه به گونه ای است که با برکناری یک یا دو وزیر، کل کابینه از اعتبار ساقط می شود . عقل سلیم حکم می کند در کمتر از یک سال عمر باقی مانده دولت، بی‌ثباتی و مجادلات بی‌حاصل برای رای اعتماد مجدد به وزرا، بر جامعه تحمیل نشود، ضمن آنکه از منظر بودجه‌ای هم تا پایان سال جاری مجلس نمی‌تواند تغییر چندانی در موضوعات اعتباری دولت ایجاد نماید.

 خلاصه آنکه هر چند می‌توان انتظار بیشتری از مجلس جدید داشت، اما اتهام غیر انقلابی بودن آن، بیشتر ناشی از فضاسازی های رسانه‌ای علیه مجلس است.