این مطلب ۴۳۴۱ بار خوانده شده

ریشه‌‌‌های شعار "مرگ بر امریکا" در تاریخ نهضت اسلامی

هادی نیوز:  آموزه‌ها و روشنگری‌های امام خمینی درباره امریکا به عنوان "شیطان بزرگ" باعث شد امریکاستیزی به مشخصه اصلی نهضت اسلامی تبدیل شده و شعار "مرگ بر امریکا" در کنار شعار "مرگ بر شاه"، اصلی‌ترین شعار مردم ایران در راهپیمایی‌ها و تظاهرات انقلابی شود.

image