این مطلب ۸۴۸ بار خوانده شده

ورشو ورشکسته!

هادی نیوز: روزنامه «حمایت» در یادداشتی از «محمدحسن قدیری ابیانه» نوشت:

image