پرسمان 6

 پاسخ 

پرسمان 4

 پاسخ:

الف)  مجلس با قریب به ۲۹۰ نماینده برآیند نظرات و عملکردهای متفاوتی است و برخی رسانه های خاص قبل از تشکیل مجلس جدید از هیچ تخریبی علیه آن فروگذار نکردند، لذا طبیعی است از هر اظهارنظری از سوی هر نماینده‌ای، بهانه ای برای تخریب مجلس جدید استفاده نمایند.

ب)   از آنجا که نمایندگان مجلس از فرآیندهای حزبی بالا نیامده و بیشتر بر اساس سابقه و شخصیت خود و البته تایید جریان‌های سیاسی به کرسی مجلس رسیدند، ممکن است افرادی پیدا شوند که چندان از اولویت‌های اکثریت انقلابی مجلس پیروی نکنند.

پرسمان 3

 پاسخ:

پرسمان 2

 پاسخ :

مشکلات اقتصادی جامعه دلایل متعددی دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:

 یکم) در دهه های گذشته و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش های زیادی برای استقلال عمل در ابعاد مختلف صورت گرفت مانند استقلال سیاسی یا خودکفایی در تامین تجهیزات دفاعی و ...، اما در حوزه اقتصادی علی رغم فعالیت‌های زیاد در حوزه زیرساخت های اقتصادی مانند احداث جاده ها، سدها، نیروگاه‌ها و ...، در حوزه خودکفایی منابع درآمدی، این تلاش‌ها در تراز حوزه‌های پیش‌گفته نبوده و هر بار دشمن از حربه تحریم استفاده می کند، ما دچار مشکل می‌شویم.

پرسمان1

  پاسخ: