روحانیون وابسته ضررشان از هر فرد ناپاک دیگر بیشتر است/آن‌هایی که تصور می‌کنند سرمایه‌داران با پند و اندرز متنبه می‌شوند آب در هاون می‌کوبند

هادی نیوز:  قطعنامه 598 سندی برای پایان جنگ ایران و عراق بود که امام خمینی (ره) در زمان پذیرفتن از آن با تعبیر «جام زهر» یاد کرد. قطعنامه 598 در 27 تیر 1367 از سوی ایران پذیرفته شد. پذیرش این قطعنامه هرچند به معنای پذیرش آتش‌بس از سوی ایران بود ولی عراق به حملات خود ادامه داد و مجدداً داخل خاک ایران شد تا نقاط مهمی از جمله خرمشهر را به دست بیاورد تا با وضع بهتری در مذاکرات حضور داشته باشد.

دفاع در جبهه‌های نبرد فرهنگی و اقتصادی همچنان ادامه دارد

هادي نيوز: سی سال پیش در چنین روزهایی قطعنامه 598 از سوی امام خمینی (ره) پذیرفته شد و جنگ تحمیلی پایان یافت؛ جنگی نابرابر و ناخواسته که هشت سال پیش از آن با هدف ضربه زدن به نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران و تجزیه کشور از سوی استکبار جهانی به دست صدام جنایتکار آغاز شده بود.