۱۳۹۱/۰۸/۱۸ - ۰۹:۵۰
کشور لیبی در حالی نخستین سالگرد سقوط رژیم معمر قذافی را جشن گرفت که همچنان شاهد درگیری داخلی میان انقلابیون وعناصرمسلح طرفدار دیکتاتور می باشد.

صفحات

image