تصمیم گیری برای شهر پشت درهای بسته
نجفی از شهرداری رفت/ احتمال سرپرست شدن مکارم قوت گرفت
اعضای شورای شهر تهران پشت درهای بسته با رفتن نجفی از شهرداری موافقت کردند. همچنین احتمال سرپرست شدن مکارم قوت گرفت...

 استعفای دوم محمد علی نجفی شهردار تهران پشت درهای بسته بدون حضورش مورد موافقت اعضا قرار گرفت و بر اساس شنیده ها احتمال سرپرست شدن سمیع الله حسینی مکارم قوت گرفته است.

جلسه امروز شورای هم اندیشی به حاشیه کشیده شد. برخی از اعضای شورای شهر تهران عنوان کردند که استعفا را به تعویق بیندازیم اما در نهایت تعدادی از اعضای شورا خواستار بررسی استعفا در جلسه امروز شدند.

قرار است برای بررسی استعفا رای گیری صورت گیرد.

به گزارش فارس، شهردار تهران در واپسین روزهای اسفند 96 استعفا داد و شورایی ها تصمیم گرفتند بعد از گذراندن تعطیلات نوروزی در مورد شهر تهران تصمیم گیری کنند. در جلسه روز یک شنبه 19 فروردین با وجود اینکه نجفی گفت نمی تواند به دلیل بیماری شهر را اداره کند و این کار خیانت است باز هم شورایی ها به استعفا نه گفتند. بعد از واکنش دادستان به این کار اعضای شورای شهر تهران دوباره نجفی استعفا داد و قرار است امروز این موضوع در جلسه علنی مورد بررسی قرار گیرد.

فارس