این مطلب ۱۰۵۵ بار خوانده شده

امنیت برای همه یا هیچکس

هادی نیوز: ماهیت هژمونیک و جایگاه راهبردی تنگه هرمز و خلیج فارس در معادلات امنیتی، در سطوح و حوزه‌های مختلف بین المللی و منطقه ای، مستلزم چیدمان و توازن خاصی از قدرت دریایی منطقه‌ای می‌باشد، قدرتی که بدون مداخله متغیر‌های فرامنطقه ای، معادلات مورد نظر را مهندسی نماید. متأسفانه برون سپاری امنیتی کشور‌های جنوب خلیج فارس و علی الخصوص عربستان، امارات و بحرین، مداخله عناصر فرامنطقه‌ای را ناگزیر ساخته است.

image