این مطلب 1217 بار خوانده شده
اسماعیل محمدی

بسیج؛ تشکیل امت سازمانی در گام دوم بیانیه انقلاب

سال 1398 هم دوره زمانی خوبی برای حرکت به سمت تشکیل امت سازمانی ایران اسلامی با رویکرد بسیج و ایمان به سرافرازی نظام جمهوری اسلامی است و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هم نقشه راه روشن و ​آینده گرایانه و آینده شناسانه است.

 بسیج نهادی است که همواره فرزند صالح و شایسته و ناب انقلاب اسلامی محسوب می شود، خود را خدمتگزار می داند ، تحقق کامل اهداف انقلاب اسلامی را تعهدی فرازمانی و فرامکانی می پندارد ، به آن ایمان دارد، واجب الهی می شمارد، باور دارد که "الاسلام یعلو و لا یعلی علیه" دین مبین اسلام همیشه سربلندتر است و سرافکنده نخواهد شد، فیه تبیان لکل شی ء - برای همه امور دنیوی و اخروی بشریت برنامه دارد و چراغ دین راستین و اسلام ناب محمدی ( ص) هرگز خاموش نمی شود و ... و از همه مهم تر و مستحکم تر این که انقلاب اسلامی آمده است که بماند و خواهد ماند.

اما این "ماندن و با افتخار هم ماندن " مستلزم برنامه ریزی و ساختار سازی و ایجاد تحول در منابع انسانی است.

باید تقسیم کار ملی صورت گیرد، هم افزایی ها بیشتر شود ، همگرایی ها تقویت شود و در نهایت ساختاری سازماندهی شده به وسعت ایران اسلامی شکل گیرد و ارتش 40 میلیونی بسیج شکل بگیرد و البته همه چیز از سازماندهی ها آغاز می شود.

شکل گیری سازمان که حداقل با همکاری دو نفر آغاز می شود نقطه ابتدایی در توسعه کارهای گروهی است که با تقسیم علمی کار و وظایف همراه می شود.

علم مدیریت و اقتصاد هم در مسیر توسعه و پیشرفت جامعه بر ضرورت شکل گیری سازمان های مختلف و تقسیم کار منسجم و علمی تاکید می کند و فرهنگ کار گروهی جوهره این تلاش ها را تشکیل می دهد.

خانواده هم به نوبه خود یک رفتار سازمانی را شکل می دهد به طوری که علم اقتصاد را ابتدا به عنوان علم مدیریت خانه معرفی می کردند و سازمان هایی که مانند یک خانواده بتوانند در مسیر تحقق اهداف و انجام ماموریت متکی بر احساس و انگیزه عاطفی و هم سرنوشتی باشد ضریب موفقیت در تحقق اهداف بیشتر خواهد شد و بسیج هم خود را در جمع خانواده ایران اسلامی می بیند.

جوامعی که خانواده ها از شان و حرمت و ارزش والا برخوردارند از مزیت نسبی هم در توسعه کارهای گروهی و رفتارهای سازمانی بهره مند هستند .

در ادامه بنگاه های اقتصادی و نهادهای اجرایی و همچنین دولت ها در نوع خود ساختارهای سازمانی ایجاد کردند که مبتنی بر اصول علمی تقسیم کار در انجام وظایف و تکالیف، تلاش می کنند.

اما عالی ترین سطح سازمانی را می توان در شکل گیری سازمانی از همه شهروندان حقیقی و حقوقی جستجو کرد که تاحدودی و با ضریب بالاتری در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس شکل گرفت و اینکه حضرت امام راحل بر " امت عزیز ایران اسلامی " تاکید می فرمودند هم در نوبه خود واژه بسیار ارزشمند و هدفمندی است .

آنچه که مقام معظم رهبری بر استقرار مردم سالاری دینی تاکید دارند در ساختار امت سازمانی قابلیت تحقق دارد و با دموکراسی غربی هرگز نمی توانیم امت سازمانی ایران اسلامی را تشکیل دهیم و حتی ممکن است رفتارهای دموکراسی مآبانه با نفوذ و هدایت غربی ها به ضد خود تبدیل شود و ساختار امت سازمانی را با گسل های سیاسی همراه کند که در کشورهای آسیای میانه و همچنین آمریکای جنوبی با دموکراسی ( مدل غربی بویژه آمریکایی ) به سمت مردم سالاری دینی حرکت کند که عنوان های انقلاب های رنگی مشاهده شده است.

اما افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران این است که با عبور از معیارهای سست به هویت بسیج پی برد و ان را تشکیل داد و یک معنی بسیج این است که " نظام جمهوری اسلامی هیچ بن بستی ندارد" ، البته باید این مسیر با موفقیت و با بصیرت بیشتر تا مقصد نهایی طی شود که درآن صورت برترین الگوی جهانی خواهد شد و دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران هم ازاین موضوع هراس دارند. بیانه گام دوم هم امده است این مسیر را نشان دهد.

در عرصه اقتصادی هم آنچه را که مقام معظم رهبری در بیش از یک دهه ی اخیر با نام گذاری اقتصادی سال ها، اولویت های اقتصادی را مطرح فرموده اند، فقط می توان با تقویت ساختارهای مبتنی بر امت سازمانی اجرایی کرد.

توسعه بسیج و شکل گیری امت سازمانی عالی ترین سطح مدیریتی در مسیر پیشرفت کشور است که در آن همه شهروندان حقیقی و حقوقی و آحاد مردم در مقابل "حقوق شهروندی " که دارند با وظایف و تکالیف شهروندی هم روبرو هستند و هر فردی در هر مکان و زمان درایران اسلامی برای تحقق اهداف عالی نظام باید به وظایف خود عمل کند و یکی از مهمترین وظیفه ها هم تلاش برای اقتصاد مقاومتی است تا این سرزمین به عرصه ای برای کارآفرینی همه شهروندان و ثروت سازی برای همه مردم وهمچنین آباد کردن وجب به وجب این خاک تبدیل بشود.

اگر چه تاکید بر حقوق شهروندی تلاش ارزشمندی است اما در ساختار امت سازمانی، فقط نصفی از حقوق را تشکیل می دهد و نصف دیگر آن هم "وظایف و تعهدات شهروندی" است. اینکه همه مردم به خوبی بدانند چه وظایفی دارند و به فرموده امام راحل "نباید همیشه بگوییم این انقلاب برای ما چه کرد؟ بلکه در مقابل باید بگوییم ما برای انقلاب چه کردیم؟"

در مسیر استقرار اقتصاد مقاومتی و اجرا بیانیه گام دوم همه مردم و همه نهادها و از همه مهمتر قوه مجریه وظایفی دارند که باید آن را انجام دهند.

اما این انجام وظیفه و تکلیف زمانی با حداکثر کارآیی و اثربخشی همراه خواهد شد که با تقسیم کار دقیق و علمی در عرصه سرزمین و در میان بیش از 80 میلیون نفر ایران اسلامی همراه شود.

در غیر این صورت نمی توانیم به اهداف اقتصاد مقاومتی برسیم،‌ دولت باید دولت 80 میلیون نفر باشد، مجلس برای 80 میلیون نفر قانون گذاری کند و قوه قضاییه باید پشتیبان سلامت رفتاری و اقتصادی 80 میلیون نفر باشد و در مقابل 80 میلیون نفر هم متناسب با وظایف خود هرکدام قدم های موثری برای استقرار اقتصاد مقاومتی داشته باشند و این هنر بسیج و بسیج 40 میلیونی است.

سال 1398 هم دوره زمانی خوبی برای حرکت به سمت تشکیل امت سازمانی ایران اسلامی با رویکرد بسیج و ایمان به سرافرازی نظام جمهوری اسلامی است و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هم نقشه راه روشن و ​آینده گرایانه و آینده شناسانه است.

فارس

انتهای پیام/