این مطلب ۱۱۱۴ بار خوانده شده

نعل وارونه‌ای که به انقلاب اسلامی زده می‌شود

هادی نیوز: عدد ۴۰ در نظر اغلب مردم و در برخی آیین ها به عددی خوش یمن و مبارک مشهور است و نگاهی به تاریخ، رد پای این عدد را در بسیاری از اتفاقات آن نشان می دهد.

از نظر ماهیت، عدد ۴۰، عدد پختگی و تکامل معرفی می شود، از این رو افراد را وقتی که به این سن می رسند، «کامل‌مرد» یا «کامل‌زن» می نامند.

image