این مطلب ۱۵۰۷ بار خوانده شده

بررسی کوتاه ابعاد انقلاب اسلامی ایران

اهداف انقلاب اسلامی: ۱- تاسیس جمهوری اسلامی۲- نفی استبداد داخلی و براندازی رژیم ستمشاهی ۳- استقلال سیاسی۴- استقرار جهت اجرای عدالت ۵- اجرای قوانین اسلامی واحکام اجتماعی و حکومتی اسلام۶- حفظ ارزشها و کرامت انسانی ۷- آزادی انسان توام با مسئولیت در برابر خداوند۸- مبارزه با انواع فساد ۹- توجه به حقوق زنان براساس حدود شرعی۱۰- نفی استعمار و سلطه خارجی ۱۱- تقویت مبانی اسلام و مسلمین در حوزه جهانی۱۲- ایجاد محیط سالم جهت گسترش مبانی اخلاقی۱۳- حمایت از مظلومان جهان۱۴- ایجاد امت واحده اسلامی۱۵- زمینه سازی جهت استقرار حکومت جهانی و قرآنی مهدی موعود (عج)

 

image