این مطلب ۵۹۲ بار خوانده شده

پرسمان ۱۹

این مطلب ۱۲۱۳ بار خوانده شده

پرسمان ۱۸

این مطلب ۱۳۲۲ بار خوانده شده

پرسمان ۱۷

این مطلب ۱۴۳۶ بار خوانده شده

پرسمان ۱۵

 پاسخ

هرچند مشکلات اقتصادی جامعه ظاهر مهیبی پیدا کرده است و رجزخوانی های تروریست های اقتصادی، برخی مسئولان این حوزه را دچار اختلال محاسباتی نموده، اما صاحب‌نظران واقع‌بین معتقدند ظرفیت‌های داخلی چنان گسترده است که با چند حرکت مدیریتی می توان بخش زیادی از مشکلات فعلی را برطرف نمود.

این مطلب ۵۶۸ بار خوانده شده

پرسمان ۱۶

این مطلب ۱۰۷۵ بار خوانده شده

پرسمان ۱۳

این مطلب ۵۶۰ بار خوانده شده

پرسمان ۱۲

این مطلب ۶۳۸ بار خوانده شده

پرسمان ۱۱

این مطلب ۵۹۱ بار خوانده شده

پرسمان ۹

پاسخ کوتاه:

این مطلب ۵۱۹ بار خوانده شده

پرسمان ۸

کارشناس میثم مهرپور

بشنوید

صفحات

image