پرسمان 15

 پاسخ

هرچند مشکلات اقتصادی جامعه ظاهر مهیبی پیدا کرده است و رجزخوانی های تروریست های اقتصادی، برخی مسئولان این حوزه را دچار اختلال محاسباتی نموده، اما صاحب‌نظران واقع‌بین معتقدند ظرفیت‌های داخلی چنان گسترده است که با چند حرکت مدیریتی می توان بخش زیادی از مشکلات فعلی را برطرف نمود.

پرسمان 12

پرسمان 9

پاسخ کوتاه:

پرسمان 8

کارشناس میثم مهرپور

بشنوید

صفحات