گزارش روز/ مایک گوبلز!

یادداشت: خلاف روند افزایشی و تصاعدی تحریم‌های اقتصادی، کاهش نرخ‌ ارز در کشور هر روز شیب تندتری به‌خود می‌گیرد، خلاف نظر آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها که خیال می‌کردند ایران عهد‌شکنی‌های برجامی آنها را بی‌جواب می‌گذارد، جمهوری اسلامی به صبر استراتژیک خود پایان داد و روند توقف و کاهش تعهدات برجامی را آغاز کرد و این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد، اقتصاد ایران به‌ عکس انتظار دشمنان ایران اسلامی در مسیر ثبات قرار گرفته و کشورمان در حال عبور از فشار تحریم‌های اقتصادی و به حداقل رساندن تأثیر تحریم‌هایی است که سران کاخ سفید از آن به عنوان فشار حداکثری یاد می‌کنند.