حمله به دفاع ایدئولوژیک

مهدی محمدی در واکنش به هجمه‌ها علیه نیروهای مسلح در پی حادثه ناوچه کنارک در صفحه شخصی خود نوشت: هیچ وقت ندیده‌ایم کسانی که به وقت خطا یا سانحه، اینطور بی محابا به نیروهای مسلح حمله می‌کنند، به وقت پیروزی یا جانفشانی، از آنها طرفداری یا تجلیلی کرده باشند. معلوم می شود مشکل اینها با اصل «سربازی وطن» یا «دفاع ایدئولوژیک» است که اگر نبود، هیچ کس نمی‌داند چه بر سر قلمروی به نام ایران می‌آمد.

آیا سخنان رهبری تکراری و معمولی بود؟

«مهدی محمدی» در تحلیل بیانات روز گذشته رهبر انقلاب در نماز جمعه، نوشت:

ضرورت مراقبت از «محاسبات مقاومتی»

«مهدی محمدی» در روزنامه «وطن امروز» نوشت:

همایش بسیجیان و احیای قدرت نمادین انقلاب

مهدی محمدی کارشناس مسائل راهبردی در یادداشتی با عنوان همایش بسیجیان و احیای قدرت نمادین انقلاب با اشاره به اقدامات اخیر و اهداف آینده دشمنان مبنی بر هدف قرار دادن  جنبه های فیزیکی و عینی،  نمادین و سمبلیک انقلاب اسلامی و اشاره به همایش صد هزارنفری بسیجیان تهران با هدف میثاق با ولایت و رهبری و به  رخ کشیدن قدرت نمادین و سمبلیک انقلاب اسلامی در این روزگار سخت  نوشت:

 آسیب زدن به به توان انگاره سازی و قدرت نمادین انقلاب اسلامی یکی از اصلی ترین اهداف نبردی است که ایران و امریکا اکنون در آن درگیرند.

۵ اصل برای فهم تحولات پرشتاب منطقه

 مهدی محمدی طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت: یکم- شدت تحولات در منطقه خاورمیانه اکنون بسیار بالاست. بازیگران مختلف گویی به این نتیجه رسیده باشند وقت در حال از دست رفتن است، با سرعت تصمیم‌هایی می‌گیرند و با سرعت بیشتری درصدد اجرای آنها هستند. برخی تصمیم‌ها هم هنوز گرفته نشده و برخی دیگر در شرایطی کور و پرابهام اتخاذ می‌شود، طوری که انگار صاحبان آنها فقط می‌خواهند کاری کرده باشند، بدون آنکه درک روشنی از تبعات آنچه می‌کنند، داشته باشند. در این شرایط، از اهداف می‌توان حرف زد اما از برنامه‌ها- به طور کامل- نه! برخی بازیگران هنوز حتی نمی‌دانند چه هدفی را باید انتخاب کنند.