نگرانی از موج اسلام‌هراسی در پی بازگشایی مساجد انگلستان پس از دوران کرونا

هادي نيوز به نقل از گاردین، با بازگشایی مساجد در انگلستان، نمایندگان مجلس این کشور نگران افزایش اسلام هراسی بوده و با ترویج نژادپرستی در دوره شیوع ویروس کرونا از پلیس خواسته اند امنیت اماکن مذهب را تضمین کند.

با افزایش تئوری‌های توطئه علیه مسلمانان و ترویج نژادپرستی علیه مسلمانان در دوره کرونا و اینکه برخی اسلام ستیزان تلاش داشتند شیوع بیماری ویروسی را به جامعه اسلامی نسبت بدهند، احتمال می‌رود اسلام هراسی و نفرت علیه مساجد و مسلمانان افزایش بگیرد.

نگاهی به آمار اسلام‌هراسی در اروپا/ افزایش عجیب حمله به مسلمانان

هادي نيوز: زنان مسلمان بخش بزرگی از قربانیان اسلام هراسی را تشکیل می‌دهند و در این حملات، زنان محجبه به صورت ویژه مورد هدف قرار می‌گیرند. به عنوان نمونه، جمعیت ضد اسلام‌هراسی در فرانسه (CCIF) اعلام کرده است که ۷۰ درصد از قربانیان فعالیت‌های اسلام هراسی در فرانسه را زنان تشکیل می‌دهد. حملات صورت گرفته علیه زنان مسلمان، در کنار حملات لفظی، ممانعت از دسترسی به خدمات و کشف حجاب اجباری زنان محجبه، به تجاوز جنسی و حملات فیزیکی ارتقا یافته است.