فرصت‌ها و تهدیدهای بورس

لطف‌اله فروزنده دهکردی در یادداشتی به فرصت‌ها و تهدیدهای سرمایه‌گذاری در بورس پرداخت.

با توجه به افزایش شاخص بورس طی روزهای اخیر،‌ آن چه که مردم را نگران می‌کند، ‌امکان ریزش شاخص و حبابی بودن این رشد بی سابقه است.