۱۳۹۹/۰۷/۱۵ - ۰۴:۲۵
پرسش و پاسخ هاي (ثامن)
چرا با وجود رویکرد خصمانه آمریکا علیه ملت ایران، برخی افراد همچنان به دنبال مذاکره و رابطه با آمریکا هستند؟
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ - ۰۴:۳۸
پرسش و پاسخ هاي (ثامن)
چرا مجلس در تراز مجلس انقلابی برخورد نمی کند؟
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ - ۰۴:۴۱
پرسش و پاسخ هاي (ثامن)
اهداف جریان تحریف چیست؟ راهکار های عملی برای مقابله با این جریان کدام است؟ آیا توجه دارید گرانی، بیکاری و رکود اقتصادی زمینه پذیرش تبلیغات جریان تحریف را افزایش داده است؟
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۰۴:۴۴
پرسش و پاسخ هاي (ثامن)
چرا آقای روحانی اقتصاد و بورس را به امان خدا رها کرده است؟ آیا قصد راه انداختن شورش عمومی دارد؟
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ - ۰۴:۵۲
پرسش و پاسخ هاي (ثامن)
نقش رهبری در مواجهه با مشکلات اقتصادی جامعه چیست؟ چرا رهبری ورود نمی کنند؟ چرا روحانی را عزل نمی کنند یا با استیضاح و برکناری وی موافقت نمی کند؟
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ - ۰۷:۲۸
گاهنامه الکترونيکي
ويژه هاديان و مسئولان سياسي - اسفند ماه ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ - ۱۱:۳۲
گاهنامه الکترونيکي
ويژه هاديان و مسئولان سياسي - اسفند ماه ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ - ۰۷:۳۲
گاهنامه الکترونيکي
ويژه هاديان و مسئولان سياسي - بهمن ماه ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۲:۰۲
گاهنامه الکترونيکي
ويژه هاديان و مسئولان سياسي - دي ماه ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ - ۱۷:۱۷
گاهنامه الکترونيکي
ويژه هاديان و مسئولان سياسي - آذر ماه ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ - ۱۱:۴۲
گاهنامه الکترونيکي
ويژه هاديان و مسئولان سياسي - مهر ماه ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ - ۱۶:۳۲
گاهنامه الکترونيکي
ويژه هاديان و مسئولان سياسي - مرداد ماه ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ - ۱۱:۳۱
گاهنامه الکترونيکي
ويژه هاديان و مسئولان سياسي - مرداد ماه ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ - ۱۶:۳۰
گاهنامه الکترونيکي
ويژه هاديان و مسئولان سياسي - مرداد ماه ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ - ۱۶:۲۸
گاهنامه الکترونيکي
ويژه هاديان و مسئولان سياسي - خرداد ماه ۱۳۹۷

صفحات

image