1399/08/10 - 02:05
پرسش و پاسخ هاي (ثامن)
چرا برای مهار تورم وحل مشکلات اقتصادی هیچ مرجعی کاری انجام نمیدهد؟
1399/07/29 - 09:18
پرسش و پاسخ هاي (ثامن)
مقام معظم رهبری فرمودند: برخی ریشه های افزایش قیمت دلار سیاسی و امنیتی است. اکنون با توجه افزایش غیر منطقی قیمت دلار چگونه این موضوع قابل تبیین است؟
1399/07/28 - 09:19
پرسش و پاسخ هاي (ثامن)
مسئولین کجای ایستادگی و مقاومت ایستاده اند؟
1399/07/27 - 09:22
پرسش و پاسخ هاي (ثامن)
چرا شورای نگهبان در تایید صلاحیت ها مماشات می کند؟
1399/07/27 - 00:29
پرسش و پاسخ هاي (ثامن)
آیا اینکه گفته می شود ما میتوانیم مقابل تحریم های آمریکا مقاومت کنیم شعارهای احساسی نیست؟
1399/07/26 - 09:55
پرسش و پاسخ هاي (ثامن)
دلیل سکوت رهبری در برابر این همه فشاری که به مردم تحمیل می‌شود چیست؟
1399/07/26 - 00:29
پرسش و پاسخ هاي (ثامن)
تحلیلِ ذهنیّتِ آیت االله خامنه اي درباره تداومِ دولتِ روحانی
1399/07/25 - 00:35
پرسش و پاسخ هاي (ثامن)
ارزیابی کلی از مجلس یازدهم
1399/07/24 - 00:42
پرسش و پاسخ هاي (ثامن)
چرا این دولت با همه ضعف هایی که دارد باید ادامه دهد؟
1399/07/24 - 00:33
پرسش و پاسخ هاي (ثامن)
آیا جریان اصلاحات یک طیف به هم پیوسته و متحد است و هیچ اختلافی بین آنها وجود ندارد؟
1399/07/23 - 00:56
پرسش و پاسخ هاي (ثامن)
انتخابات آمریکا و سرنوشت برجام/دکتر سیامک باقری
1399/07/21 - 20:02
پرسش و پاسخ هاي (ثامن)
آیا مشکات اقتصادی امروز هزینه مبارزه با آمریکا است؟
1399/07/21 - 12:09
پرسش و پاسخ هاي (ثامن)
نقش مجلس در حل مشکلات اقتصادی و نقش دولت در کاهش بورس!!
1399/07/18 - 12:00
پرسش و پاسخ هاي (ثامن)
چرا رهبری برای حل مشکلات اقتصادی به دولت فشار نمی‌آورند و علت کمبود اجناس در بازار چیست؟
1399/07/17 - 04:09
پرسش و پاسخ هاي (ثامن)
با توجه به شرایط موجود کشور ، مولفه های حرکت انقلابی چیست؟ ما از نمایندگان و مسئولانی که ادعای انقلابی بودن دارند چه مواردی را باید مطالبه کنیم؟

صفحات