این مطلب ۱۴۳ بار خوانده شده

گفتمان اقتصاد مقاومتی و روحیه انقلابی

حسن مدرس زاده

بی تردید یکی از روش های موثر در ایجاد باور عمومی نسبت به پدیده یا موضوعی ، رایج کردن آن پدیده یا موضوع در قالب گفتمان یا پارادایم است. نقشی که مقام معظم رهبری در راس هرم مدیریت کشور به خوبی آن را انجام میدهند. بعنوان مثال وارد کردن مفاهیمی مانند تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی، تهاجم نرم و جنگ نرم توسط مقام معظم رهبریدر ادبیات سیاسی کشور نشان از اهمیت موضوع و هشیاری بخشیدن به ملت و مسئولین در برابر مکاید دشمن در به هدف قرار دادن فرهنگ این کشور دارد. تاکید چندباره ایشان در خصوص مسائل فرهنگی و استفاده از واژگان و عبارات متعدد در برهه های زمانی مختلف بدان جهت است که همگان خطر دشمن را احساس کرده و بپذیرند که در صحنه نبرد فرهنگی با دشمن قرار دارند. به عبارت دیگر رهبری معظم انقلاب سمت و سوی برنامه ریزی ها و جهت گیری های مسئولین در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها را معین می کنند و ضرورت اتخاذ استراتژی های مناسب جهت مقابله و مواجهه با آسیب های فرهنگی را بیان می کنند. مشاهده می شود که رهبر معظم انقلاب با گفتمان سازی، موضوع تهاجم فرهنگی دشمن ومساله جنگ نرم را به یک باور عمومی تبدیل نمودند.
پیام ها و شعارهای نوروزی رهبر انقلاب نیز دقیقا در همین راستا قابل تفسیر است و جهت گیری مسئولین را در اتخاذ تصمیم ها و برنامه ریزی ها نشان می دهد.آنچه مهم است این است که مردم بعنوان مخاطب پیام تنها وظیفه دارند که خواست های رهبری را بعنوان یک مطالبه اجتماعی در نظر داشته باشند وگرنه به تنهایی نمی توانند نقش مهمی را نشان دهند البته این مساله به معنی نفی رسالت مردم نیست بلکه مردم ابزار کافی ندارند و امکانات و فرصت ها در اختیار دولت و مسئولین است مردم تابع قوانین و برنامه های مسئولین هستند و زمانی که این شرایط محقق شد آنوقت همراهی مردم با دولتمردان و مسئولین در تحقق خواسته های رهبری که تبدیل به خواست عمومی شده است می تواند رشد تصاعدی و فزاینده ای را در حرکت عمومی و ملی کشور ایجاد کند. اقتصاد مقاومتی که تکیه بر اقتصاد درون زا تعریف می شود بایستی به یک باور عمومی تبدیل شود یعنی مردم بپذیرند که تنها با تکیه بر چنین اقتصادی می توان به رشد همه جانبه دست یافت. ممکن است نگاه به بیرون بعنوان فرصتی جهت در اختیار گرفتن ظرفیت های جهانی و منطقه ای بتواند رشد موقتی را ایجاد کند و معیشت و رفاه موقتی را شکل دهد ولی اگر بنیان های اقتصاد داخلی وزیرساختهای آن تقویت نشود مانند کف روی آبی می ماند که با رسیدن موج به ساحل گم خواهدشد. بنابراین هر حرکتی که بخواهد وانمود نماید که تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی ریشه درآنسوی مرزها دارد نوعی وابستگی ذهنی را دامن می زند و فرهنگ اتکا به غیر را تبلیغ می کند. اینکه مقام معظم رهبری بارها و بارها تاکیدبر اقتصاد مقاومتی دارند بدنبال گفتمان سازی این تفکراست تا بتوانند مساله اقتصاد مقاومتی را نهادینه نمایند و جامعه به آن درجه از رشد و بالندگی برسد که نوعی تعهد و احساس مسئولیت همگانی در این حوزه ایجاد شود و نتیجه آن که عمل گرائی است در همه حوزه ها اتفاق بیفتد.
آنچه اهمیت دارد این است که روحیه انقلابی گری نیز بایستی بعنوان بستر پذیرش پیام های رهبری در افراد وجود داشته باشد زیرا منظومه فکری نظام ما برگرفته از آموزه های دینی و انقلابی است و اگر شعارهای مطرح شده توسط رهبری که بر گرفته از ایدئولوژی معظم له است در چارچوب روحیه انقلابی گری مردم قرار نگیرد تبدیل آن به باور عمومی دشوار خواهد بود لذا به همین دلیل است که رهبری همگان را به حفظ روحیه انقلابی گری دعوت می نمایند تا جائیکه حتی خطر افول این روحیه را در حوزه های علمیه گوشزد می کنند. ایشان می فرمایند: " اگر بخواهیم نظام اسلامی همچنان اسلامی و انقلابی باقی بماند باید حوزه علمیه انقلابی بماند. زیرا اگر حوزه علمیه انقلابی نماند در خطر انحراف از انقلاب قرار خواهد گرفت.»«باید از هرگونه تلاش برای انقلابیزدایی از حوزه های علمیه احساس خطر کرد. باید با فکر و تدبیر و برنامه ریزی حکمت آمیز با این خطر مقابله کرد." ( بیانات ایشان دردیداربا اعضای محترم مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، ۲۵/۱۲/۹۴ )
لذا تمامی دستگاههای مسئول اعم از دولتی و حوزه های علمیه و دانشگاهها و روشنفکران و سیاسیون متعهد و آگاه و بویژه رسانه ملی بایستی به دنبال گفتمان سازی موضوع اقتصاد مقاومتی و تبیین جنبه های مختلف آن باشند که ریشه در بنیان های معرفتی و آموزه های دینی ما دارد تا جائیکه این مفهوم به مساله رایج جامعه تبدیل شود.بهره گیری از فرمایشات رهبری در این زمینه می تواند راهگشا باشد. ایشان مي فرمايند: "گفتمان يعني باور عمومي؛ يعني آن‌چيزي كه به صورت يك سخنِ مورد قبول عموم تلقي بشود ... اين با گفتن حاصل ميشود؛ با تبيينِ لازم - تبيين منطقي، تبيين عالمانه و دور از زياده‌روي‌هاي گوناگون ... "(بيانات رهبری در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۹۲)
ذکر این نکته ضروری است که یکی از پیام های مهم مرتبط با شعار " اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" این است که در تقابل دو گفتمان اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مبتنی بر تعامل با جهان نباید فرصت را از دست داد و اینگونه در جامعه القا شود که تنها در سایه تعامل و آشتی با جهان است که می توان به اقتصاد شکوفا دست پیدا کرد مساله ای که به شدت در نگاه دولتمردان آمریکا تعقیب می شود. لذا شعار سال جدید از این منظر نیز قابل توجه است که بعد از گذشت نزدیک به ۲ سال از اتخاذ رویکرد اقتصاد مبتنی بر تعامل با جهان و عدم کسب نتایج مشخص در سایه برجام یا نتایج قابل انتظار بایستی توجه به اقتصاد مقاومتی بعنوان تنها راه برون رفت از اقتصاد بیمار از حوزه اندیشه و تفکر به حوزه عمل درآمده و از پرداختن به این مساله در قالب بخشنامه و یا اقدامات صوری دستوری بایستی خارج شد زیرا از یک طرف فرصت محدود است و دولت به پایان سال سوم فعالیت خود دارد نزدیک می شود و بایستی اقدام عملیاتی خود را شروع نماید از طرفی وضعیت نامناسب معیشتی مردم و رکود فعلی و تاثیرات مخرب آن بر تولیدات داخلی و رشد بیکاری ممکن است انسجام اجتماعی را نشانه برود و زمینه نارضایتی عمومی را ایجاد نماید لذا نباید فرصت را از دست داد و با روحیه انقلابی و برخوردار از روحیه جهادی بایستی به میدان وارد شد و البته ناگفته پیداست که چنین روحیه ای را باید در وجود نیروهای حزب اللهی جستجو کرد همانهائی که در شرایط سخت اقتصادی و با دستان خالی اما با مدیریت انقلابی امام راحل عظیم الشان که ریشه در ایدئولوژی اسلامی و دینی ایشان داشت توانستند در مقابل دشمن سر تا پا مسلح بعثی آن مقاومت تاریخ ساز را از خود نشان دهند و اجازه تصرف حتی یک وجب از خاک میهن عزیزمان را ندهند. لذا در همین راستا فرمایش رهبر معظم انقلاب قابل تامل است که می فرمایند: " ... دستگاه های دولتی به این ها کمک کنند و به جای اینکه اغوش خود را به روی کسانی که نظام و ارزش های اسلامی را قبول ندارند باز کنند به روی بچه های حزب‌اللهی و انقلابی باز کنند. کار های فرهنگی با ارزش دارد انجام می گیرد و در تمام زمینه ها می توانند جوانان انقلابی کار کنند... " ( سخنرانی رهبری در حرم مطهر رضوی در ۱/۱/۹۵)
بی تردید تاکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از نیروهای حزب اللهی و انقلابی به این معناست که روحیه و تفکر انقلابی را باید در این افراد جستجو کرد کسانی که از جان دل و با روحیه اعتماد به نفس فراوان در هر کاری حاضر شده و بن مایه اعتقادی آنها زمینه پذیرش مسئولیت های خطیر را به آنان می دهد. البته به قول حاج محسن رضائی از فرماندهان گرامی ۸ سال دفاع مقدس همانگونه که ما توانسته ایم انقلاب را در امنیت، سیاست و فرهنگ وارد نمائیم بایستی انقلاب را در اقتصاد نیز وارد کنیم و ورود جدی در عرصه اقتصاد مقاومتی مستلزم برخورداری از روحیه انقلابی است تا بتوان با اتکا به داخل و استفاده از ظرفیت های داخلی گام مهمی در جهت تقویت اقتصاد برداشته شود تا هر گونه تحریمی از سوی دشمنان نتواند تاثیری در روند اقتصاد و مدیریت اقتصادی کشور عزیزمان وارد نماید.
 

هادي نيوز

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

image