وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی در دشت ایوانکی پرتنش است

هادی نیوز:  داریوش طاهری   در جمع خبرنگاران اظهار داشت: باید با اجرای پروژه‌های آبخیزداری به کمک سفره‌های آب زیرزمینی شتافت.

وی با تأکید بر لزوم اجرای طرح‌های تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی این حوزه آبی گفت: اجرای پروژه‌های مختلف در راستای بهبود وضعیت منابع آبی زیرزمینی در این منطقه سبب حفظ منابع طبیعی می‌شود.

فرماندار شهرستان گرمسار با اشاره به ضرورت همکاری مردم در حفظ عرصه‌های طبیعی گفت: باید برنامه‌های حفاظت از اراضی ملی و مرتعی در جامعه ترویج شده و مردم به حفظ این عرصه‌ها ترغیب شوند.