یک بام و دو هوای غربی‌ها/ خاورمیانه‌ای عاری از سلاح به جز شرکا

هادی نیوز: مسلسل دستی «یوزی»، مسلسل «گالیل» و مسلسل «نگو» از معروف‌ترین اسلحه‌هایی است که همگی به سفارش رژیم صهیونیستی ساخته شده است. رژیم صهیونیستی از زمانی که سرزمین‌های فلسطینی‌ها را اشغال کرد، تاسیس ارتش و نیروهای مسلح را در دستور کار خود قرار داد تا از سرزمینی که با زور تصرف کرده بود، حراست کند.