هادیان سیاسی شتاب دهنده حرکت انقلاب هستند

هادی نیوز: سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه در آغاز بیست‌وهفتمین همایش هادیان و مسئولان سیاسی سپاه با اشاره به سابقه این همایش گفت: «اولین همایش هادیان سیاسی سپاه سال80 برگزار شد و در پی آن شبکه هادیان سیاسی در سپاه و بسیج با چندین هزار نفر هادی شکل گرفت که در مقاطع مختلف درخشش خوبی داشت و راه‌گشا بود.»