این مطلب ۱۲۴۰ بار خوانده شده

هوای تهران همچنان آلوده است

هادی نیوز:  شاخص آلودگی هوای تهران هم اکنون ۱۱۳  و هوا در شرایط ناسالم  برای گروه‌های حساس جامعه قرار گرفت.

شاخص میزان ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون هم اکنون بر روی عدد۱۱۳   قرار دارد، این در حالی است که حد استاندارد آن ۱۰۰ است.

هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته هم در شرایط ناسالم قرار داشت.

فارس

image