این مطلب ۵۵۳ بار خوانده شده

تقليل تعهدات برجام به اينستكس!

هادی نیوز: فرداي اعلام توقف و كاهش مرحله‌اي تعهدات برجامي ايران در پاسخ به خروج آمريكا از برجام و تعلل اروپا براي تامين منافع ايران در توافق هسته‌اي، اروپايي‌ها از ايران خواستند تا همچنان به برجام پايبند باشد. از اين‌رو، اگر چه  آنها تعيين ضرب‌الاجل چند مرحله‌اي از سوي جمهوري اسلامي را به رسميت نشناختند؛ اما تعيين ضرب‌الاجل و مرحله‌بندي گام به گام روند كاهش و توقف تعهدات برجامي از سوي ايران كه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي ايران پس از يك سال صبر راهبردي بود، اثر نسبي خود را گذاشت و اروپايي‌ها را كمي به جنب و جوش ديپلماتيك واداشت.

image