سفارش امام راحل به شهید اندرزگو

هادي نيوز: شهید سیدعلی اندرزگو از جمله کسانی بود که در رابطه با مبارزات مسلحانه، سلاح خود را علیه دشمن اسلام و قرآن نشانه گرفت. شهید اندرزگو با فعالیت «جمعیت‌های مؤتلفه اسلامی» پس از فدائیان اسلام (پیشگامان مبارزه مسلحانه) مبارزات خود را آغاز کرد.

در اجرای حکم اعدام انقلابی حسنعلی منصور نخست‌وزیر خائن شاه جنایتکار و عامل قرارداد ننگین کاپیتولاسیون شرکت مستقیم کرد و خود به همراه شهید بخارائی در اجرای عمل، تیر خلاص را بر مغز منصور نشاند و از این تاریخ مبارزات او به صورت مخفی آغاز شد.