بهار در زمستان با مشارکت حداکثری/ راهبردی از رهبر انقلاب

ابتدای انقلاب تاکنون راهبرد رهبری ایران از امام راحل تا رهبر معظم انقلاب در انتخابات گوناگون تأکید بر مشارکت مردم و حضور پای صندوق‌های رأی بوده است آن هم بیش از آنکه نتیجه چه باشد و چه حزب و گروهی برنده میدان انتخابات باشند.

به گزارش پایگاه خبری هادی نیوز به نقل از بصیرت: ملیحه زرین‌پور

کمتر از سه ماه دیگر بزرگترین و مهمترین ماراتن سیاسی کشور در سال ۱۴۰۲ رقم خواهد خورد؛ ماراتنی که به گفته بسیاری از نخبگان سیاسی و اجتماعی و کارشناسان، میزان مشارکت مردمی در آن آینده سیاسی و قانونگذاری کشور و ترکیب وکلای مردم در خانه ملت را رقم خواهد زد. امری که بار‌ها و بار‌ها از سوی رهبر انقلاب با کلیدواژه مشارکت حداکثری مطرح و وظیفه همه را، زمینه‌سازی انتخابات پرشور در اسفند عنوان می‌کنند.
طی این سال‌ها از ابتدای انقلاب تاکنون راهبرد رهبری ایران از امام راحل تا رهبر معظم انقلاب در انتخابات گوناگون تأکید بر مشارکت مردم و حضور پای صندوق‌های رأی بوده است آن هم بیش از آنکه نتیجه چه باشد و چه حزب و گروهی برنده میدان انتخابات باشند. نفس مشارکت مردم در نظام اسلامی برای ایشان حائز اهمیت است، این مسئله را پیشتر افراد مختلفی به‌زبان آورده بودند و به‌خلاف برخی دیگر که به مشارکت پایین با روی کارآمدن گزینه مطلوب تأکید داشتند، رهبری دقیقاً بر اصل مشارکت بالا همراه با انتخاب اصلح تأکید داشته و دارند.

مشارکت حداکثری تاکیدی اساسی
شرایط روز جامعه اسلامی ایران و پروپاگاندای رسانه‌ای دشمن در سیاه نمایی‌های همه شرایط، پیرو اغتشاش و ایجاد دشمنی‌های میان ملت و نظام، رهبری زودتر از قبل به موضوع انتخابات اسفندماه ورود کردند و در فروردین و خردادماه با تاکید بر ضرروت مشارکت پررنگ در انتخابات، ۴ مولفه امنیت، مشارکت، سلامت و رقابت، را مطرح کردند.
باید گفت مشارکت مردمی و خصوصا مشارکت حداکثری کلیدواژه‌ای پرتکرار و مهم در بیانات رهبری بوده است و نمی‌توان آن را تنها به انتخابات پیش رو نسبت داد، ایشان از همان سالی که سکان رهبری را بعد از امام راحل در دست گرفتند، «مشارکت حداکثری» را کلیدواژه‌ای مهم و اساسی در هر انتخابات عنوان کرده و همواره بر آن تاکید دارند.

مشارکت برای عزت ملی
رهبر معظم انقلاب از شروط مهم رقابت سالم و انتخاباتی سالم را خوب بازی کردن و مشارکت همه مردم می‌داند و در یکی از سخنرانی‌های خود میفرمایند: "رقابت سالم و مسابقه سالم چیست؟ رقابت سالم این است که ھمه خوب بازی کنند، ھمه خوب حرکت کنند. شرط اوّل ھمین طور که عرض کردیم، شرکت ھمگان است؛ ھمه بیایند. بنده پیش از این هم این را به ھمه گفتم که آن کسانی که ممکن است نسبت به نظام جمھوری اسلامی ھم حتّی مسئله داشته باشند، نسبت به امنیّت کشور که دیگر مسئله ندارند، نسبت به اقتدار کشور که دیگر مسئله ندارند. خب، امروز این نظام، امنیّت کشور را حفظ کرده است، پیشرفت کشور را تسریع کرده است، به این ملّت عزّت داده است؛ اینھا که دیگر قابل انکار نیست، اینھا را که دوست دارند؛ [پس] وارد این میدان بشوند برای عزّت بخشیدن به ایران و ایرانی، برای استمرار امنیّت ملّی، برای تضمین پیشرفتی که بحمدالله از اوّل انقلاب شروع شده و تا امروز بی وقفه پیش رفته؛ برای اینھا باید وارد بشوند. ھمه باید وارد بشوند. البتّه آن کسی که محض رضای خدا و برطبق وظیفه وارد میدان میشود، علاوه بر این خیرات، یک دستاورد دیگری ھم دارد که بسیار عظیم است و آن دستاورد، رضای الھی است، رضای خدا است. این، شرط اوّل است: ھمه وارد بشوند و با نشاط وارد بشوند؛ و من به شما عرض بکنم که وارد ھم میشوند. این ملّتی که ما دیدهایم و این آگاھی و بصیرتی که این ملّت از خود نشان داده، به فضل الھی، به اذن الھی، به توفیق الھی انشاءالله ملّت عزیزمان وارد خواھد شد."
ایشان به نقش دشمن و کمین آن‌ها برای جلوگیری از پیشرفت میهن اسلامی تاکید داشته و میفرمایند: «یک عده‌ای کمین کرده اند که با عدم ورود مردم در عرصه انتخابات یا با تحریم انتخابات یا با سست کرد ِن انتخابات یک مچگیری از نظام جمھوری اسلامی بکنند کمینکردهھای؛ یک عده‌ای کمین کرده اند. ملّت در مقابل این نابکار، کارآمد ِی خودش را نشان داده است، امروز ھم نشان خواھد داد. این حرف اوّل من و مھمترین حرف من در ھمه دور‌های انتخابات بوده است، الان ھم ھست: شرکت ھمگانی و بانشاط مردم.»

کلیدواژه پرتکرار
باید اذعان داشت مشارکت در انتخابات؛ کلیدواژه پرتکرار و مهمی است که در بیانات رهبر انقلاب از ابتدای انقلاب تاکنون بار‌ها و بار‌ها عنوان میشود. چنانچه ایشان پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۶۸ در سخنانی فرموده‌اند؛ «حضور مردم در صحنه انتخابات باید به گونه‌ای باشد که مشت محکمی به سینه‌ی دشمنان کوبیده شود.»
رهبری پیش از انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های ۷۲ و ۷۶ و انتخابات مجالس چهارم، پنجم و ششم نیز بر انتخاباتی پرشور و مشارکتی تاکید می‌کنند و در بیاناتی می‌فرمایند؛ «این‌که چه کسی انتخاب شود، مسأله‌ی اوّل نیست؛ مسأله دوم است. مسأله‌ی اوّل این است که مردم، همه در انتخابات شرکت کنند؛ پُرشور شرکت کنند، آگاهانه شرکت کنند، فکر کنند، تحقیق کنند و آن کسی را که میخواهند، انتخاب کنند. انتخابات، خودش مهمّ است. حضور مردم در انتخابات مهمّ است.»
رهبری در سال ۸۷ هم در بیاناتی در جمع دانشجویان بنای جمهوری اسلامی را بر انتخابات و مشارکت حداکثری می‌دانند و می‌فرمایند: «اعتماد به مردم، عقیده‌ی واقعی به مشارکت مردم است. بعضی‌ها اسم مردم را می‌آورند؛ اما حقیقتا اعتقادی به مشارکت مردم ندارند. بعضی اسم مردم را می‌آورند؛ اما به مردم اعتماد ندارند. بنای جمهوری اسلامی بر اعتماد به مردم و اعتقاد به مشارکت مردم است.»
ایشان در سخنان دیگری در سال ۸۸ تاکید می‌کنند: «انتخابات در کشور ما یک حرکت نمایشی نیست. پایه‌ی نظام ما همین انتخابات است. یکی از پایه‌ها، انتخابات است. مردم‌سالاری دینی با حرف نمیشود؛ مردم‌سالاری دینی با شرکت مردم، حضور مردم، اراده‌ی مردم، ارتباط فکری و عقلانی و عاطفی مردم با تحولات کشور صورت میگیرد؛ این هم جز با یک انتخابات صحیح و همگانی و مشارکت وسیع مردم ممکن نیست.»

مهمترین راهبرد انتخابات
رهبری مشارکت حداکثری را مهمترین راهبرد انتخابات دانسته، می‌فرمایند: «آنچه که باید به عنوان راهبرد اساسی مورد نظر همه باشد، عبارت است از حضور حداکثری مردم. باید شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده که إن شاء اللّه جزو حماسه‏های ملی خواهد شد، شرکتی باشد که دشمن را از دست‏اندازی به ایران اسلامی و ملت سرافراز ایران مأیوس کند.»
«من بار‌ها گفته‏ام که اصل حضور مردم در انتخابات، حتّی از انتخاب اصلح هم مهم‏تر است؛ اگرچه انتخاب اصلح هم بسیار اهمیت دارد.»
رهبری مشارکت عمومی و حداکثری در انتخابات را نشانه همبستگی ملی دانسته و تاکیدشان بر اهمیت حضور مردم نشانه عمق باور به جایگاه مردم در نظام اسلامی است؛ ایشان از تعبیر "نظام مردم سالاری دینی" برای حکومت اسلامی یاد می‌کنند.

بمباران تبلیغاتی دشمن علیه مشارکت مردمی
مسئله مهم و اساسی در تمام بیانات ایشان حضور و مشارکت همه آحاد مردم در انتخابات علیرغم بمباران تبلیغاتی دشمن علیه نظام و بایکوت انتخابات است؛ دشمن به خوبی می‌داند سرمایه این نظام و انقلااب مردم انقلابی و پای کار نظام هستند لذا تلاش می‌کند با انواع سیاه نمایی‌ها و تبلیغات دروغ و اطلاعات فیک و دروغ پراکنی‌های فراتر از حد، مردم را نسبت به نظام و انقلاب و کارایی انتخابات بدبین کند در حالیکه به گفته رهبر معظم انقلاب همین بس که این نظام و انقلاب سبب رشد علمی و دانش و عزت و آبروی ایران و ایرانی شده، امنیّت کشور را حفظ کرده ا، پیشرفت کشور را تسریع کرده و به این ملّت عزّت داده است؛ برای عزّت بخشیدن به ایران و ایرانی، برای استمرار امنیّت ملّی، برای تضمین پیشرفتی که تا امروز بی وقفه پیش رفته؛ باید وارد میدان شوند.
رهبری در آخرین بیانات خود پیرامون انتخابات به شیوه‌های دشمنی دشمنان می‌پردازند و مشارکت در انتخابات را مشت محکمی بر دهانه یاوه گویانه دشمن می‌دانند. ایشان فرموده اند: «از شیوه‌های دشمن هم بدبین کردن به انتخابات است که من درباره‌ی انتخابات آخر سال ان‌شاءالله اگر زنده بودم و توفیق داشتم بعداً عرایضی خواهم کرد. اینجا همین اندازه بگویم که این انتخابات، انتخابات بسیار مهمّی است و دشمن از همین حالا توپخانه‌های خودش را به طرف این انتخابات روشن کرده، مشغول بمبارانِ انتخاباتی است که هنوز فاصله داریم تا آن انتخابات.»
حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات امسال می‌تواند بهار انقلاب در زمستان بدبینی دشمن آن هم در سوز سرمای زمستان ۱۴۰۲ را رقم بزند امری که تاکنون ملت همیشه در صحنه ایرانی آن را اثبات کرده اند.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.